“Go Programlama Dili” Kitabı

Açık kaynaklı Go programlama dili kitabı (İçerik bundan ibaret)

Merhaba,

2015'den beri Go programlama diliyle projeler geliştiriyorum. 2016'de Türkçe kaynak olmaması nedeniyle ilk Türkçe Go Programlama Dili video kurslarını(3 adet, Udemy’de bulabilirsiniz) çektim. Sonrasında Amerika yolculuğu başladı ve Go’yu sevmem nedeniyle bir şeyler daha üretme isteğiyle bir kitap yazmaya başlamıştım(6.2018). Bir kaç bölüm yazdım ancak yoğunluk nedeniyle tamamlanmayan detaylı bir çalışma olarak askıda kaldı. Bugüne kadar da bu kitap içeriğini paylaşmamıştım.

Velhasıl kelam, yapay zeka alanındaki çalışmalarımın yoğunluğu ve odağı tamamen bu alanlara odaklanmam nedeniyle içeriği genele paylaşmaya karar verdim.

Bilgi : Bu içerikler üzerinde herhangi bir güncelleme yapma planım yok.

İçerik

İçerik kısmı kitabın genel başlıklarını içeriyor. Ancak sadece yüklediğim kadarı hazır ve yayınladım. Diğer başlıklarla ilgili YouTube ve Udemy hesabımda farklı anlatımlar mevcut.

Kitap içeriği sadece yazım sürecinden ibaret ve herhangi bir hata kontrolü/düzenleme yapmadım. Hata varsa bu makale altına yazarak diğer okuyan kişilere yardımcı olabilirsiniz.

Başarılar.
Cihan Özhan

--

--

Offensive AI | cihanozhan.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store