Webinar : Yapay Zeka Güvenliği (AI Security)

Webiner : Yapay Zeka Güvenliği(AI Security)

Merhaba,

Son yıllarda AI Engineering çalışmalarımızın yanında kritik sistemler için tasarladığımız AI Security Architecture ve yaptığımız AI Security & Hacking(White Hat) çalışmalarımız ile paralel bir başlıkta webiner gerçekleştireceğim.

Webiner Duyuru : https://www.bgasecurity.com/2021/11/webinar-yapay-zeka-guvenligi/

Sunum

Webiner ile İlgili Detaylar

Her yazılım ve teknoloji başlığında olduğu gibi yapay zeka uygulama ve altyapılarında da siber güvenlik önem arzeder. Mission-Critical Systems ya da herhangi bir girişim/firmanın ürün ortamında aktif olarak karar alma süreçlerini emanet ettiği yapay zeka algoritma ve altyapıları hackerlar tarafından manipüle edilebilmektedir.

Yapay zeka algoritmaları eğitim, finans, bankacılık, savunma sanayi,
uzay ve siber güvenlik gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Ve bu yayında yapay zeka algoritma ve altyapılarının kendine has güvenlik tehditleri, riskleri, korunma yöntemleri ve genel olarak ‘AI Security’ konusunu inceleyeceğiz.

🎥 Webinar : Yapay Zeka Güvenliği
📅 Tarih : 11.11.2021
🕑 Saat : 14:00–15:00

Konuşmacı: Cihan Özhan (http://cihanozhan.com)

Zoom linki üzerinden kayıt olabilirsiniz

Kayıt : https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6861315377511641088/

İyi çalışmalar.
Cihan

--

--

Offensive & Defensive AI | cihanozhan.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store